Pellet drzewny

W naszej ofercie dostępny jest workowany pellet drzewny firmy Olczyk. Pellet pakowany jest w workach po 15kg, paleta 1050 kg.

PELLET – to przetworzone trociny (zrębki) sprasowane pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu energia zostaje silnie zagęszczona. Proces ten zachodzi bez udziału dodatkowych lepiszczy. Pelet posiada wysokie wartości energetyczne, niską zawartość wilgoci.

ZALETY PELETU:

– komfort, czystość i wygoda podczas transportu i stosowania

– niska emisja CO2 podczas spalania

– stanowi odnawialne źródło energii

– z 1 tony peletu powstaje po spaleniu ok. 4 kg popiołu, po spaleniu takiej samej ilości węgla lub miału otrzymujemy prawie tyle samo żużlu i popiołu do wyniesienia

– opakowanie – 15 kg worki,

– dostępność i łatwość zakupu,

PELLET CHARAKTERYZUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI:

– średnica: 6mm +/- 1mm

– długość: 3.5cm

– wilgotność do 5%

– bardzo niska zawartość popiołu około 0,3%

– ciepło spalania około 20000 J/g

– wartość opałowa powyżej 18300 kJ

– gęstość nasypowa pow. 650 kg/m³

                                                                       OLCZYK

W sprawie pelletu proszę o kontakt telefoniczny tel: 32 42 160 96, 503 595 018 lub mailowy anna.trytek@instalmex.pl

 Rybnik, ul. Chwałowicka 103